”Tid samme dag” ved fremmøde eller ved video-konsultation

Vi har indført “tid samme dag” for, at du undgår ventetid til en konsultation. 

Det betyder, at du som udgangspunkt kan forvente at få vurderet dit helbredsproblem ved sygeplejerske eller læge samme dag du kontakter os – uanset om det handler om en akut, en nyere eller en “gammel” problemstilling.

Du kan stadig bestille tider ved vores bioanalytiker på vanligvis.

Tid samme dag kan ikke tilbydes i ferieperioder eller ved fravær i klinikken.

Tidsbestilling: 

1) Elektronisk tidsbestilling via klinikkens hjemmeside www.gillelejelaegecenter.dk eller App’en ”Minlæge” fra 13.00 den foregående hverdag. Dvs. ønsker du en tid en tirsdag, kan du bestille tiden elektronisk fra og med mandag kl. 13.00.

2) Telefonisk kontakt til klinikken kl. 08.00-11.00 samme dag du ønsker en konsultation. Vores sekretær vil da finde en tid til dig i tidsrummet 9-15 ved problemstillinger hvor der brug for vurdering ved sygeplejerske eller læge. 

Ringer du efter kl. 11, kan vi ikke love, at finde en tid samme dag, men akutte problemstillinger ser vi selvfølgelig samme dag. 

Du kan vælge fremmødekonsultation eller video-konsultation. Når du bestiller tid elektronisk eller telefonisk, er det vigtigt for os, at du beskriver, hvilken problemstilling det drejer sig om så præcist som muligt. Ved elektronisk tidsbestilling skal du være opmærksom på, at du først har fået din tid, når du har fået en elektronisk besked fra os, at tiden er godkendt. Du kan kun booke 1 tid i lægehuset pr. dag.

Brugen af videokonsultation sker udelukkende ved brug af App’en ”Minlæge”, som du skal installere på din smartphone. Se mere på: https://minlaegeapp.dk. Du skal logge på App’en ”Minlæge” 5 min før aftalt tid

Undtagelser fra tid samme dag: Til nogle helbredsproblemer kan der ikke bestilles ”tid samme dag”, da disse kan kræve forudgående undersøgelser, blodprøver og lignende. Det drejer sig om: 

  • Årskontrol af kronisk sygdom som KOL, diabetes, forhøjet blodtryk mm
  • Børne- og graviditetsundersøgelser
  • Oplægning af spiral og operationer
  • Samtaler vedr. et psykologisk problem inkl. samtaler med tolk
  • Attester undtagen kørekort og ”Attest til sygedagpengeopfølgning”

“Tid samme dag” som koncept.

“ Tid samme dag” er indført i mange lægepraksis herhjemme og i udlandet med altovervejende stor tilfredshed for patienterne. Selvfølgelig er der både fordele og ulemper. Vi håber, du vil opleve det som en forbedring.

Psykisk syge med akutte problemer kan vælge at ringe til Psykiatrisk Skadestue, Psykiatrisk Sygehus, Hillerød på 38643200 døgnet rundt eller møde op på Psykiatrisk Skadestue.

E-konsultation

Foregår på www.besøglægen.dk  eller App’en Minlæge  og er kun egnet til korte spørgsmål og svar.

BEMÆRK: Hvis en læge er fraværende mere end et par dage (fx ferie eller kursus) er emailkonsultation ikke mulig hos pågældende læge.

Receptfornyelse

Kan foregå ved telefonisk kontakt på tlf.nr. 48301188 eller på nettet via www.besøglægen.dk

Ved fornyelse på nettet må regnes med en ekspeditionstid på op til 5 hverdage. Ved behov for akut receptfornyelse må du derfor ringe.

Vanedannende medicin som sove- og nervemedicin kræver personligt fremmøde i klinikken, og der vil kun blive udskrevet medicin til en måneds forbrug i henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Sygebesøg

Aftales med lægerne.

Da undersøgelsesmulighederne er begrænsede i eget hjem, og da sygebesøg er tidskrævende foretrækker vi så vidt muligt konsultation i klinikken.

Afbud

Vi forventer, at du kommer til tiden, og at du melder afbud senest samme formiddag.
Hvis det er nødvendigt at melde afbud samme dag, kan akuttelefonen benyttes.
I øvrige tilfælde bedes det gjort ved en e-mail til Rikke Worsøe eller Hanne Weincke 

Klinikpersonalet varetager blandt andet følgende funktioner

Blodprøvetagning
Urinundersøgelse
EKG
Lungefunktionsundersøgelse 
Priktest
Fjernelse af sting/agraffer efter operation
Sårpleje

Nyttige links

Sundhed.dk

Diabetesforeningen i Danmark

Astma-allergi forbundet

Hjerteforeningen

Børnelægernes børnetips