Andre private ydelser

Gruppe 2 patienter:
En konsultation koster 250 kr.
Dertil kommer diverse tillægsydelser.

Privat konsultation:

En konsultation koster 500kr.

Sygemelding:
En mulighedserklæring pris/frihåndsattest koster 500 kr.
Vi forventer at du afregner kontant med os, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver. Dette gælder ikke hvis din arbejdsgiver er en offentlig instans, hvor afregning sker elektronisk. Du skal i så fald oplyse arbejdsgivers EAN nummer.

Lægeattest:

En lægeattest koster 500 kr.

Journaludskrift:

Udskrift af journalen koster 50 kr. + 1 kr. per side.

Influenzavaccination:

Hvis du selv skal betale for en influenzavaccination koster den 200 kr.