Praktiske oplysninger

Tidsbestilling
Foregår bedst telefonisk mellem 8-12 eller på nettet via www.besøglægen.dk.

Hvis du vil have den tid, som passer dig bedst, er det en fordel at aftale denne i god tid i forvejen, især hvis det drejer sig om rutinemæssige kontroller.

Tid til en kommunal attest eller en forsikringsattest bestilles telefonisk eller ved fremmøde, da disse som oftest er tidskrævende.


Akut opstået sygdom eller skade
Du kan møde uden forudgående tidsbestiling mellem 8-9. Ved akut behov for at tale med læge kan du ringe på 48301188 mellem 8-12. Efter 12 vil du via telefonsvarer blive bedt om at ringe til vores akutnummer.
Efter 16 kan du ringe til 1813 ved akut sygdom eller skade.

Psykisk syge med akutte problemer kan vælge at ringe til Psykiatrisk Skadestue, Psykiatrisk Sygehus, Hillerød på 38643200 døgnet rundt eller møde op på Psykiatrisk Skadestue.


E-konsultation
Foregår på www.besøglægen.dk og er kun egnet til korte spørgsmål og svar.

BEMÆRK: Hvis en læge er fraværende mere end et par dage (fx ferie eller kursus) er e.-konsultation ikke mulig hos pågældende læge.


Receptfornyelse
Kan foregå ved sygeplejerske mellem 8-12 på 48301188 eller på nettet via www.besøglægen .dk. (Se bemærkning ovenfor).

Ved fornyelse på nettet må regnes med en ekspeditionstid på op til 5 hverdage. Ved behov for akut receptfornyelse må du derfor ringe.

Vanedannende medicin som sove- og nervemedicin kræver personligt fremmøde i klinikken, og der vil kun blive udskrevet medicin til en måneds forbrug i henhold til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.


Sygebesøg
Aftales med lægerne.

Da undersøgelsesmulighederne er begrænsede i eget hjem, og da sygebesøg er tidskrævende foretrækker vi så vidt muligt konsultation i klinikken.


Afbud
Vi forventer, at du kommer til tiden, og at du melder afbud senest samme formiddag.
Hvis det er nødvendigt at melde afbud samme dag, kan akuttelefonen benyttes.
I øvrige tilfælde bedes det gjort ved en e-mail til Rikke Worsøe eller Hanne Weincke 

Klinikpersonalet varetaget blandt andet følgende funktioner
Blodprøvetagning
Urinundersøgelse
EKG
Lungefunktionsundersøgelse 
Priktest
Fjernelse af sting/agraffer efter operation
Vortebehandling
Sårpleje
Kostvejledning
Rygestopvejledning